Historie

Vejlby Pumpelag af 2011, blev ved den stiftende genralforsamling oprettet d. 01.12.2011

Formålet med Pumpelaget, er at sikre området er drænet, afvandingskanalerne fungerer.

Sikre driften af hele drænsystemet.

Bestyrelsen der blev valgt på den ordinære generalforsamling d.12.04.2024 i Harboøre Centeret.

Formand: Knud Aage Nielsen (Vejlby Strand)

Mail: Kaan@webspeed.dk

Næstformand: Aksel Nielsen (Vejlby Klit)

Mail: Vejeheldum@mail.dk

Kasser: Fin Vandborg (Vejlby Klit Plantage)

Mail: Fin@krangaarden.dk

Bestyrelsesmedlem: Christian Langer (Vejlby Klit Plantage)

Mail: I.C.Langer@mail.tele.dk

Sekretær og Webmaster: Carsten Johansen (Vejlby Strand)

Mail: carsten.johansen@mail.mira.dk